KOMUNIKACJA -ORZECZENIE

Dział poświęcone przepisom i regulacjom prawnym.

Moderator: Moderatorzy

KOMUNIKACJA -ORZECZENIE

Postprzez Jola-Gabrysia » Pn 19 cze, 2006 09:52

Mam pytanie czy przysługuje bilet zniżkowy dla rodzica odwiedzającego dziecko niepełnosprawne na turnusie rehabilitacyjnym lub w sanatorium . Jakie trzeba mieć dokumenty.
Avatar użytkownika
Jola-Gabrysia
Forumowicz
Forumowicz
 
Posty: 133
Dołączył(a): Cz 08 sty, 2004 08:13
Lokalizacja: LUBLIN

Postprzez kabran » Pn 19 cze, 2006 10:06

Na temat zniżek komunikacyjnych i innych uprawnień, tyle znalazłam. Życzę miłej lektury:
Ulgi przy zakupie biletów na przejazdy kolejowe i w komunikacji autobusowej PKS
Uwaga! Uprawnienia do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego przysługują w klasie 2.
Osoba uprawniona do ulgowego przejazdu w klasie 2. na podstawie biletów jednorazowych korzystająca z przejazdu w klasie 1. zobowiązana jest do uiszczenia dopłaty w wysokości stanowiącej różnicę między należnością za pełnopłatny przejazd w klasie 1, a należnością za pełnopłatny przejazd w klasie 2. Ulga nie obowiązuje na tzw. miejscówki i miejsca sypialne - należy je kupić dla siebie i przewodnika.
1. Niepełnosprawni ze znacznym stopniem niepełnosprawności (zaliczeni do dawnej I grupy inwalidzkiej), uznani za całkowicie niezdolnych do samodzielnej egzystencji mają prawo do:
• 49% ulgi przy zakupie biletu jednorazowego na pociągi osobowe i zwykłe autobusy PKS - płacą 51% ceny biletu,
• 37% ulgi w zakupie biletu jednorazowego przy przejazdach pozostałymi pociągami i autobusami PKS - płacą
63% ceny biletu.
2. Osoby niewidome, zdolne do samodzielnej egzystencji mają prawo do 37% ulgi przy zakupie biletu jednorazowego lub miesięcznego imiennego w przejazdach autobusami PKS i pociągami - płacą 63% ceny biletu.
• Przewodnik podróżujący z osobą niepełnosprawną niezdolną do samodzielnej egzystencji lub niewidomą korzysta z 95% zniżki przy zakupie biletu jednorazowego przy przejazdach autobusami PKS i pociągami. Opłata wynosi więc 5% ceny biletu. Uwaga! Przewodnik osoby niepełnosprawnej musi mieć ukończone 13 lat.
3. Emeryci i renciści oraz ich małżonkowie, na których pobierane są zasiłki rodzinne mają prawo do dwóch przejazdów ze zniżką 37% w ciągu roku przy przejazdach pociągami
4. Dzieci i młodzież niepełnosprawni lub dotknięci inwalidztwem(do ukończenia 24. roku życia) oraz studenci niepełnosprawni (do ukończenia 26. roku życia) korzystają z 78% ulgi przy zakupie biletów jednorazowych oraz miesięcznych imiennych na wszystkie pociągi PKP i autobusy PKS.
Ulga ta obowiązuje przy przejazdach z miejsca zamieszkania lub pobytu do przedszkola, szkoły, szkoły wyższej, placówki opiekuńczo-wychowawczej, placówki oświatowo-wychowawczej, specjalnego ośrodka wychowawczego, ośrodka umożliwiającego dzieciom i młodzieży spełnianie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, ośrodka rehabilitacyjno-wychowawczego, domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia, zakładu opieki zdrowotnej, poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, a także na turnus rehabilitacyjny i z powrotem.
• Ulga 78% przy zakupie biletu jednorazowego przysługuje również opiekunowi odwożącemu lub przywożącemu dziecko do lub z placówek (wymienionych w pkt 4) oraz w drodze po dziecko lub po jego odwiezieniu.
• Dziecko do 4 lat korzysta z ulgi 100% przy przejazdach koleją oraz przy przejazdach środkami zbiorowej komunikacji autobusowej, jeśli nie zajmuje oddzielnego miejsca.
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz.U. z 2002 r. nr 175, poz. 1440, z późn. zm.): art. 1a, 2 i 4.


Dokumenty, które poświadczają prawo do korzystania z ulgowych przejazdów:
Ad 1. Dla osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności:
• wypis z treści orzeczenia komisji lekarskiej do spraw inwalidztwa i zatrudnienia, stwierdzający zaliczenie do I grupy inwalidów;
• wypis z treści orzeczenia: wojskowej komisji lekarskiej, komisji lekarskiej podległej Ministrowi Spraw Wewnętrznych i
Administracji albo Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego albo Szefowi Agencji Wywiadu, stwierdzający zaliczenie do I grupy inwalidztwa;
• wypis z treści orzeczenia lekarza orzecznika ZUS, stwierdzający całkowitą niezdolność do pracy i niezdolność do samo
dzielnej egzystencji;
• zaświadczenie ZUS, stwierdzające zaliczenie wyrokiem sądu do I grupy inwalidów bądź uznanie niezdolności do samo
dzielnej egzystencji;
• wypis z treści orzeczenia lekarza rzeczoznawcy Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS), stwierdzający
niezdolność do samodzielnej egzystencji;
• wypis z treści orzeczenia komisji lekarskiej KRUS, stwierdzający niezdolność do samodzielnej egzystencji;
• zaświadczenie KRUS, stwierdzające zaliczenie wyrokiem sądudo I grupy inwalidów bądź uznanie niezdolności do samo
dzielnej egzystencji;
• legitymacja emeryta - rencisty wojskowego wydana przez właściwy organ emerytalny podległy Ministrowi Obrony Narodowej, z wpisem o zaliczeniu do I grupy inwalidztwa;
• legitymacja emeryta - rencisty policyjnego wydana przez właściwy organ emerytalno-rentowy podległy Ministrowi Spraw
Wewnętrznych i Administracji lub Ministrowi Sprawiedliwości z wpisem o zaliczeniu do I grupy inwalidztwa;
10) legitymacja osoby niepełnosprawnej, stwierdzająca znaczny stopień niepełnosprawności, wystawiona przez uprawniony organ.
Dokumenty, o których mowa w pkt 1-7 i 9, okazuje się wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem umożliwiającym potwierdzenie tożsamości osoby uprawnionej.
Ad 2. Dla osób zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności:
• dokumenty, o których mowa powyżej (Ad 1.) stwierdzające całkowitą niezdolność do pracy albo inwalidztwo II grupy, z powodu stanu narządu wzroku;
• legitymacja osoby niepełnosprawnej, stwierdzająca umiarkowany stopień niepełnosprawności z powodu stanu narządu wzroku lub oznaczona symbolem przyczyny niepełnosprawności - „04-O", wystawiona przez uprawniony organ.
Ad 3. W przypadku przewodnika osoby niewidomej lub psa-przewodnika:
Jeden z wymienionych wyżej dokumentów osoby niewidomej, która korzysta z pomocy przewodnika lub psa-przewodnika.
Ad 4. Dla dzieci, młodzieży i studentów niepełnosprawnych:
a) dla dzieci i młodzieży uczęszczających do przedszkola, szkoły, szkoły wyższej albo ośrodka lub placówki o charakterze
oświatowym:
• legitymacja przedszkolna dla dziecka niepełnosprawnego,
• legitymacja szkolna dla uczniów dotkniętych inwalidztwem
lub niepełnosprawnych,
• legitymacja szkolna albo studencka wraz z jednym z dokumentów wymienionych pod literą b);
b) dla dzieci i młodzieży nie uczęszczających do przedszkola, szkoły, szkoły wyższej albo ośrodka lub placówki o charakterze oświatowym:
c) legitymacja osoby niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16 roku życia, wystawiona przez uprawniony organ,
• legitymacja osoby niepełnosprawnej, wystawiona przez uprawniony organ,
• wypis z treści orzeczenia komisji lekarskiej do spraw inwalidztwa i zatrudnienia, stwierdzający zaliczenie do jednej z grup inwalidów,
• wypis z treści orzeczenia lekarza orzecznika ZUS, stwierdzający częściową niezdolność do pracy, całkowitą nie zdolność do pracy albo całkowitą niezdolność do pracy i niezdolność do samodzielnej egzystencji.
Przy przejazdach do i z jednostek udzielających świadczeń zdrowotnych albo pomocy społecznej bądź organizujących turnusy rehabilitacyjne, wraz z jednym z dokumentów, o których mowa wyżej, wymagane jest zaświadczenie (zawiadomienie, skierowanie) określające odpowiednio:
• termin i miejsce badania, leczenia, konsultacji, zajęć rehabilitacyjnych, zajęć terapeutycznych albo pobytu w ośrodku wsparcia, domu pomocy społecznej lub na turnusie rehabilitacyjnym;
• potwierdzenie stawienia się na badania, konsultację, zajęcia
rehabilitacyjne, zajęcia terapeutyczne.
Ad 5. Uprawnienie jednego z rodziców lub opiekuna dzieci i młodzieży oraz studentów dotkniętych inwalidztwem lub niepełnosprawnych, poświadczają:
• dokumenty dziecka określone powyżej (w Ad 4.) - jeżeli przejazd odbywany jest wraz z dzieckiem;
• zaświadczenie wydane przez przedszkole, szkołę, szkołę wyższą, ośrodek lub placówkę o charakterze oświatowym albo
placówkę opiekuńczo-wychowawczą (wg określonego wzoru), albo zaświadczenie, zawiadomienie, skierowanie
(stwierdzające termin i miejsce badania, leczenia, konsultacji, zajęć rehabilitacyjnych, zajęć terapeutycznych albo pobytu w ośrodku wsparcia, potwierdzające stawienie się na badania, konsultację, zajęcia rehabilitacyjne, zajęcia terapeutyczne) - jeżeli przejazd odbywany jest po dziecko lub po jego odwiezieniu.
Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 października 2002 r. w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz.U. nr 179, poz. 1495, z późn. zm.): § 3-5, 7 i 8.
The quickest way to an enemy's heart is through his ribcage.
Nie, nie jestem lekarzem... I mam Crohna.
Obrazek
Avatar użytkownika
kabran
-#Moderator
-#Moderator
 
Posty: 1839
Dołączył(a): So 22 paź, 2005 09:52
Lokalizacja: Lublin

Postprzez Jola-Gabrysia » Pn 19 cze, 2006 10:16

Wychodzi na to, że nie przysługuje / jak wywiozłeś dziecko to nie odwiedzaj :lol: ha ha /
wielkie dzięki za odpowiedz
Avatar użytkownika
Jola-Gabrysia
Forumowicz
Forumowicz
 
Posty: 133
Dołączył(a): Cz 08 sty, 2004 08:13
Lokalizacja: LUBLIN

Postprzez bogusia » Pn 19 cze, 2006 10:34

Tak na to wychodzi.Kiedyś byłam świadkiem jak kontroler kazał płacić kobiecie karę,bo korzystała z ulgowego biletu a była sama ( bez dziecka niepelnosprawnego).Jak się skończyło nie wiem , bo wysiadałam, ale wynikałoby z tego ,że ulgowy przejazd jest tylko wtedy kiedy faktycznie opiekujesz się dzieckiem lub osobą niepelnosprawną podczas przejazdu i to tylko w konkretne miejsca.
bogusia
Aktywny Forumowicz
Aktywny Forumowicz
 
Posty: 243
Dołączył(a): Śr 20 paź, 2004 14:26
Lokalizacja: Katowice

Postprzez elola » Pn 19 cze, 2006 12:50

A ja kiedyś usłyszałam od konduktora, że nie uzna mojej zniżki bo pokazałam mu orzeczenie komisji lekarskiej o moim inwalidztwie (I gr.), a nie wypis z orzeczenia, jak wskazują przepisy :lol: Cały przedział miał niezły ubaw.
elola
Aktywny Forumowicz
Aktywny Forumowicz
 
Posty: 214
Dołączył(a): Pn 24 paź, 2005 17:38
Lokalizacja: Wrocław

Postprzez vixi » N 25 cze, 2006 12:18

biurokracja jest zastraszająca - zero zdrowego rozsądku - tylko ślepe głupie przepisy - oczywiście nie wszystkie.
Avatar użytkownika
vixi
Bardzo Aktywny Forumowicz
Bardzo Aktywny Forumowicz
 
Posty: 831
Dołączył(a): Wt 05 paź, 2004 16:59
Lokalizacja: Tarnowskie Góry

Postprzez renatka84 » Cz 15 sty, 2009 14:18

temat stary ale myślę, że dla wielu aktualny:

- jeżeli odwozi się dziecko chore na celiakię (w ogóle osobę chorą na celiakię z tego co pamiętam) przysługuję zniżka opiekunowi w takiej samej wysokości jak i dziecku;
- potrzebne są: orzeczenie o niepełnosprawności oraz decyzja zakwalifikowania się na turnus wystawiona przez organizatora.
Avatar użytkownika
renatka84
Aktywny Nowicjusz
Aktywny Nowicjusz
 
Posty: 52
Dołączył(a): Pt 11 cze, 2004 22:58
Lokalizacja: Kraków

Postprzez manu666 » Cz 15 sty, 2009 16:57

Wiec jesli mam stopien lekkiej niepelnosprawnosci to znizka mnie obowiazuje tak? na podstawie tylko orzeczenia o niepelnosprawnosci??
Dlaczego widzimy tylko źdźbło w naszym oku, a nie dostrzegamy gór, pól i gaju oliwnego??

Obrazek
Avatar użytkownika
manu666
Aktywny Forumowicz
Aktywny Forumowicz
 
Posty: 213
Dołączył(a): Cz 21 wrz, 2006 16:22
Lokalizacja: Częstochowa

Postprzez smerfetka » Cz 15 sty, 2009 23:56

a ja mialam sytuacje ze kontroler sie ostatnio klocil ze mna ze nie mam polowy bileu a pokazalam mu legitymacje i dalej do niego nie docieralo dopiero skapowal jak powiedzialam mu ze sie ucze ;) sprawdzil nawet dokladnie waznosc legitymacji ;p
Avatar użytkownika
smerfetka
Aktywny Forumowicz
Aktywny Forumowicz
 
Posty: 227
Dołączył(a): N 02 lip, 2006 13:44
Lokalizacja: Zabrze

Postprzez manu666 » Wt 20 sty, 2009 01:01

Dzisia sie dowiedzialem ze jesli mam orzeczenie o lekkiej niepelnosprawnosci do na miesieczne bilety autobusowe przysluguje mi az 78% ulgi. Jakos nie chce mi sie w to wierzyc, ale nastepnym razem jak pojde kupic bilet to pokaze to orzeczenie i wtedy sie okaze:) Zostalem mile o tym poinformowany, choc rzadko sie to zdarza na PKS-ie:P
Dlaczego widzimy tylko źdźbło w naszym oku, a nie dostrzegamy gór, pól i gaju oliwnego??

Obrazek
Avatar użytkownika
manu666
Aktywny Forumowicz
Aktywny Forumowicz
 
Posty: 213
Dołączył(a): Cz 21 wrz, 2006 16:22
Lokalizacja: Częstochowa


Powrót do Celiakia i prawo

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość